Socialt ansvar

Wissenberg ønsker at leve op til de sociale forventninger, der stilles til en moderne virksomhed, såvel eksternt som internt. Vi beskæftiger løbende praktikanter fra byggetekniske uddannelsesinstitutioner, og vi arbejder på at implementere principper for CSR (Corporate Social Responsibility).

Vi afholder jævnligt gå-hjem-møder med tværfaglige emner - både for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, således at der samtidig bliver mulighed for dialog og faglig sparring.

Alle medarbejdere deltager årligt i et eksternt firmaseminar, hvor et aktuelt emne eller udviklingsbehov bliver behandlet på tværs af afdelinger og uddannelser, og der arrangeres endvidere en årlig studietur til udlandet, hvor vi kombinerer et fagligt, aktuelt indhold med det sociale samvær.

Herudover forestår vores personaleforening årligt flere forskellige arrangementer med et kulturelt, underholdningsmæssigt og kulinarisk indhold.

Sponsorater

Wissenberg har sponsoraftaler med 

Familier med kræftramte børn