Projektstyring

Projektstyring – livsnerven igennem byggeprocessen

I hvert projekt udpeges en projektchef, som er ledelsesmæssigt ansvarlig over for klienten.

Ud fra projektets specifikke krav og indhold vælges en projektleder, der typisk vil være en erfaren sagsingeniør fra en af de tekniske afdelinger. Projektlederen er ansvarlig for sagens interne koordinering og gennemførelse over for klienten og øvrige eksterne samarbejdsparter.

Projektteamet sammensættes herefter af de for projektet relevante medarbejdere på tværs af afdelingerne og eventuelle eksterne samarbejdspartnere og konsulenter, således at teamet samlet sikres den faglighed, der kan skabe synergi og indsigt til at løse den stillede opgave.

Projektteam i totalrådgivning