Organisation

Wissenbergs bestyrelse består af bestyrelsesformand Kent Hedegaard, advokat Steen Hellmann og de to partnere, Bo Christensen og Jesper Schat-Holm.

Firmaets direktion består af de fire partnere med Lars Bendix Christensen som administrerende direktør. 

Den daglige ledelse varetages af partnerne, afdelingslederne og de to projektchefer, Merete Nielsen og Torben Vinge Rasmussen. 

Ledergruppen i Wissenberg indgår aktivt og direkte i vores igangværende opgaver.