24. marts 2019

Solhusene møder fremtiden

Lidt tilbagetrukket fra Roskildevej, i et ældre villakvarter i Albertslund, ligger Solhusene. Et alment boligbyggeri, bygget ad to omgange i 1940’erne og 1950’erne, bestående af 15 blokke i to etager. I alt 172 boliger. Et stille og lidt nedslidt område.

Wissenberg har i samarbejde med JJW ARKITEKTER vundet konkurrencen om at realisere en gennemgribende helhedsplan for Solhusene, som også inkluderer to demonstrationsprojekter. Bygherren på projektet er Albertslund Boligselskab, repræsenteret ved BO-VEST. Helhedsplanen, der realiseres, omfatter bl.a. sammenlægning af 36 lejligheder, nye badeværelser, udskiftning af vinduer samt terrasse- og altandøre, nye faldstammer og renovering af kloak, efterisolering af gavle samt udskiftning af brugsvandsinstallationer.

Specielt for projektet er de to demonstrationsprojekter støttet af Landsbyggefonden; et hybridt solcelleprojekt, hvor overskydende strøm lagres i batterier, og et ventilationsprojekt, hvor to forskellige ventilationssystemer testes op mod hinanden.

Projekteringen startede i februar 2019, og hele projektet forventes afsluttet maj 2022.