23. maj 2019

Så er vi certificeret til brand

Vi kan nu tilbyde brandcertificering af byggeri, som krævet i det nye bygningsreglement BR18. Det er Wissenbergs Thomas Schønfeldt, der nu kan kalde sig certificeret brandrådgiver, klasse 2. Thomas har en fortid i beredskabsstyrelsens afdeling for forebyggelse, og så er han – ud over at være civilingeniør – i besiddelse af en Master i Brandsikkerhed.


Afdelingsleder i bygherrerådgivningsafdelingen Iver Pedersen udtaler:

”Vi gør i forvejen flittig brug af Thomas’ viden inden for brand. Vi er glade for, at vi nu kan brandcertificere i brandklasse 2, for det kan smidiggøre nogle processer. Med tiden er planen at opgradere til klasse 3-4”.